kontakt

DZIAŁ ADMSTRACYJNO-PRAWNY:
- wyszukiwanie lokalizacji pod stacje GSM, inne
- negocjacje z właścicielami działek lub obiektów, na których potencjalnie stanie wieża
- podpisywanie umów z właścicielami działek lub obiektów
- koordynacja działań zmierzających do uzyskania pozwolenia na budowę (dokumentacja, oceny oddziaływania na środowisko)


kontakt

DZIAŁ PROJEKTOWY:
- wykonywanie projektów architektonicznych oraz budowlanych
- obliczenia konstrukcji
- ekspertyzy budowlane
- oceny stanu technicznegokontakt

DZIAŁ BUDOWLANY:
- roboty budowlano-montażowe
- roboty rozbiórkowe
- wykonywanie konstrukcji stalowych od warsztatowego przygotowania do montażu na działce lub obiekcie
- roboty budowlane na wysokościach, rozbiórki metodą alpinistyczną
- kompleksowa budowa sieci(od fundamentów do wykończonej malarsko konstrukcji, a także dojazdy, pomieszczenia techniczne itd.)


kontakt

DZIAŁ ELEKTRYCZNY:
- projektowanie elektrycznych instalacji niskiego i średniego napięcia
- pomiary, dostawa, montaż instalacji
- instalacje zasilające, uziemienia, pomiary - w przypadku wież


DZIAŁ INFRASTRUKTURY RF:
- dostawa, montaż urządzeń DCS, GSM, UMTS
- specjalistyczne pomiary
- dostawa i uruchamianie repeaterów firmy MICOM
i ALLGON
- instalacja i konfiguracja urządzeń sieci WLANDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY:
- księgowość
- archiwum
- organizacja pracy wszystkich działów

kontakt

   
 

DZIAŁ WDROŻEŃ i ROZWOJU:
- pozyskiwanie nowych rynków inwestycyjnych,
- wzmacnianie kontaktów z kluczowymi klientami firmy,
- negocjowanie kontraktów,
- organizacja działań inwestycyjnych.

kontakt