List referencyjny wystawiony przez Polską Telefonie Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za wykonane zadanie:
budowy wieży stalowej wraz ze stacją bazową
List referencyjny wystawiony przez Nadleśnictwo Bytów w Bytowie za wykonane zlecenie:
prace projektowo-administracyjne związane z nowoprojektowaną stalową wieżą dostrzegalni pożarowej
List referencyjny wystawiony przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Górnicze ROW-JAS w Jastrzębiu Zdrój za wykonane zadanie:
wykonanie dokumentacji technicznej, konserwację oraz budowa wolnostojącego masztu antenowego wraz z ustawieniem kontenera technicznego oraz elementami infrastruktury technicznej
List referencyjny wystawiony przez Polską Telefonie Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za wykonane zadanie:
ekspertyzy obiektów związanych z budowami stacji nadawczo-przekaźnikowych
List referencyjny wystawiony przez Przedsiębiorstwo Montazu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug S.A. w Katowicach za wykonane zadanie: prace budowlane związane ze wznoszeniem obiektu technologii wzbogacania klas drobnych List referencyjny wystawiony przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za wykonane zadanie p.n.:
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Czerwionce
List referencyjny wystawiony przez Polską Telefonie Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za wykonane zadanie: kompleksowe wykonanie trzech wież telekomunikacyjnych List referencyjny wystawiony przez Urząd Miasta Rybnik za wykonane zadanie p.n.: Rozbudowa systemu rejestracji obrazu i dźwięku na stadionie miejskim w Rybniku przy ul. Gliwickiej
List referencyjny wystawiony przez Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku za wykonane zadanie:
demontaż starego i budową nowego masztu antenowego
List referencyjny wystawiony przez Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku za wykonane zadanie: wykonanie dokumentacji technicznej, konserwację oraz remont masztów antenowych
List referencyjny wystawiony przez Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie za wykonane zadanie:
budowa stacji repeaterowych w Opolu
i Jarosławiu
List referencyjny wystawiony przez Polską Telefonie Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za wykonane zadanie:
realizacja stacji bazowych na istniejących obiektach lub na nowo budowanych wieżach telekomunikacyjnych
List referencyjny wystawiony przez Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu za wykonane zadanie:
montaż jedenastu stacji retransmisyjnych