Firma Infra-Tel Sp. z o.o. świadczy następujące usługi:

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-PRAWNY

 • Wyszukiwanie lokalizacji pod stacje GSM i inne inwestycje,
 • negocjowanie i podpisywanie umów z właścicielami działek lub obiektów,
 • uzyskanie prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • koordynacją działań zmierzających do uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • doprowadzenie do zawarcia umowy przyłączeniowej,
 • prowadzenie serwisów dodatkowych, wśród których należy wyróżnić:
  • pozwolenia na emisję
  • pomiary bhp
  • pomiary bhp + środowiskowe
  • pozwolenia na użytkowanie
  • doprowadzenie do zawarcia umowy o dostarczenie energii elektrycznej

DZIAŁ PROJEKTOWY

 • projekty architektoniczne, budowlane i wykonawcze,
 • projekty elektryczne instalacji niskiego i średniego napięcia,
 • inwentaryzacje stanu istniejącego,
 • obliczenia konstrukcji,
 • ekspertyzy budowlane i oceny stanu technicznego.

DZIAŁ ELEKTRYCZNY

 • budowę linii średniego i niskiego napięcia (napowietrznych i kablowych),
 • wykonywanie instalacji oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wykonywanie instalacje uziemiających wraz z pomiarami,
 • wykonywaniem instalacji odgromowych wraz z pomiarami,
 • budowę i rozbudowę stacji transformatorowych oraz rozdzielni,
 • badanie stanu technicznego instalacji elektrycznych,
 • wykonywanie instalacji okablowania sieci strukturalnych,
 • wykonywanie instalacji sieci monitoringu wizyjnego.

DZIAŁ BUDOWLANY

 • roboty budowlano - montażowe,
 • roboty rozbiórkowe,
 • konstrukcje stalowe w szerokim zakresie,
 • specjalistyczne roboty budowlane na wysokościach,
 • kompleksową budowę sieci telefonii komórkowej.

DZIAŁ INFRASTRUKTURY RF

 • przygotowanie tras kablowych,
 • dostawa i instalacje fiderów oraz jumperów,
 • instalacje komponentów toru kablowego (solitery, tapery, diplexery, couplery, tumiki, obciążenia, adaptery),
 • instalacje wypełnień Roxtec,
 • dostawa i instalacje anten autdoor i in-building,
 • montaż kamer oraz urządzeń monitoringu,
 • wykonanie pomiarów powykonawczych.